Vitaal Liberaal Partij van…

Leisurepark Centrum v.v.

Denken in kansen en doorpakken!

Vitaal Liberaal is een jonge Roosendaalse partij die de lokale politiek – zonder hoogdravende beloftes te doen – dichter bij de mensen wil brengen. We waken over ieders belangen en zijn extra attent op het welzijn van ouderen. Die worden nogal eens vergeten in besluiten en maatregelen.

Betrokken

Daarom hebben we deskundige mensen om ons heen verzameld die betrokken zijn bij Roosendaal. Vitaal Liberaal is aanspreekbaar voor iedereen en behartigt de belangen van hen die onrecht wordt aangedaan. Er is veel behoefte aan zekerheid, vooral na twee zware jaren die veel economische maar ook psychische schade hebben veroorzaakt.

Welzijn

Welzijn wordt een belangrijk speerpunt van Vitaal Liberaal. Jongeren, maar met name ook 50-plussers – aan wie we onze huidige welvaart danken – verdienen onze aandacht. Financieel, sociaal, fysiek en geestelijk zijn er veel stappen te maken.

Ook mobiliteit, zingeving, zelfredzaamheid en waardigheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Kansen grijpen

Roosendaal heeft de naam bescheiden te zijn. ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, is bijna het stadsmotto. Een stad die zover gekomen is als waar Roosendaal nu staat, mag zich wel een ruimere broek aanmeten. Zonder arrogant te worden, moeten we leren denken in ‘kansen’ in plaats van ‘bedreigingen’. Roosendaal is financieel gezond en heeft enkele belangrijke troeven in handen. Met gepaste ambitie zijn er nog genoeg mogelijkheden om onze stad te verbeteren.

Realistisch

Vitaal Liberaal is realistisch en begrijpt als geen ander dat in ons democratisch stelsel veranderingen alleen samen met andere partijen tot stand kunnen komen. We gaan dan ook Vitaal Liberaal, creatief, constructief en met respect voor elkaars standpunten op zoek naar de overeenkomsten in plaats van energie te verspillen aan de verschillen.

Markt Roosendaal

Beter voor Roosendaal