Gezocht

Gezocht Social Media Assistent

Sociale Media assistent

Vitaal Liberaal zoekt een Sociale Media Assistent voor het (mede) beheren en optimaliseren van onze online aanwezigheid op verschillende sociale mediaplatforms. Je speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van onze naamsbekendheid, het vergroten van de betrokkenheid bij de doelgroep en het stimuleren van positieve interacties met de online gemeenschap van Roosendaal.
Heb je belangstelling voor deze rol en wil je aanvullende informatie?
Neem dan snel contact met ons op via:
email: frans@vitaal-liberaal.nl of mobiel: 0622525811
Kan popart zijn
Gastvrijheid

Belang van Gastvrijheid

In de dynamische wereld van vandaag, waar steden concurreren om aantrekkelijkheid en welvaart, staat Roosendaal voor de uitdaging om zich te onderscheiden. Vitaal Liberaal, de gastvrijheidspartij van Roosendaal, onderstreept terecht het grote belang van gastvrijheid voor de stad. 

Maar waarom is gastvrijheid zo cruciaal voor de toekomstige bloei van Roosendaal?

Economische Impuls

Een gastvrije stad trekt niet alleen bezoekers aan, maar stimuleert ook de lokale economie. Toeristen brengen niet alleen geld uit in hotels en restaurants, maar dragen ook bij aan de detailhandel en andere dienstverlenende sectoren. Een gastvrije reputatie kan Roosendaal transformeren tot een gewilde bestemming, waardoor zowel lokale bedrijven als nieuwkomers kunnen gedijen.

Werkgelegenheid en Ondernemerschap

Een florerende gastvrijheidssector betekent meer werkgelegenheid. Denk aan banen in de horeca, detailhandel, toerisme en gerelateerde dienstverlening. Het aanbieden van een gastvrije omgeving moedigt ook ondernemerschap aan. Lokale bewoners voelen zich gestimuleerd om hun eigen bedrijven te starten, wat de diversiteit en vitaliteit van de lokale economie vergroot.

Cultuur en Gemeenschapszin

Gastvrijheid gaat verder dan alleen toerisme. Het omarmt een cultuur van vriendelijkheid en inclusiviteit die de gemeenschapszin versterkt. Een gastvrije stad is een plek waar mensen graag wonen, werken en samenkomen. Dit creëert een positieve sfeer die niet alleen de lokale bevolking motiveert, maar ook nieuwe inwoners aantrekt.

Educatie en Innovatie

Een stad die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft, investeert vaak ook in educatieve programma’s. Door het aantrekken van bezoekers en talent ontstaat er een vruchtbare bodem voor innovatie en kennisdeling. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een slimme, creatieve samenleving die voorop loopt in de snel veranderende wereld.

Imago en Trots

Het opbouwen van een gastvrij imago versterkt de trots van de lokale bevolking. Roosendaal wordt niet alleen gezien als een stad met een rijke geschiedenis, maar ook als een plek waar mensen warm worden verwelkomd. Dit positieve imago verspreidt zich, waardoor Roosendaal een aantrekkelijke bestemming wordt voor investeerders, bedrijven en individuen.

In de schijnwerpers 

zetten van het belang van gastvrijheid is niet alleen een streven van Vitaal Liberaal, maar een gemeenschappelijk doel dat de hele stad ten goede komt. Door samen te werken met lokale overheden, bedrijven en organisaties kan Roosendaal een welkomstcultuur creëren die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst vruchten zal afwerpen. Het is tijd om de deuren wijd open te zetten en Roosendaal te laten stralen als een gastvrije oase in het hart van Nederland.

Het tonen van gastvrijheid door Roosendaal heeft volgens Vitaal Liberaal een positieve invloed op de algemene reputatie van de stad. Het voortdurend onder de aandacht brengen en stimuleren van aandacht voor gastvrijheid is en blijft kernpunt van onze activiteiten.

Wat vind je van deze grondhouding? Ben je het met ons eens? Wil je met ons bijdragen aan de positieve ontwikkeling van Roosendaal?

Meld je dan aan als (actief) lid of sponsor of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Deelnemen als gast van onze fractievergadering? Neem contact met ons op.

Van harte welkom!

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Dat is de stelling van Vitaal Liberaal.

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Het blijkt dat in Roosendaal nog steeds vergunningen worden verleend voor het verbranden van snoeihout. Het betreft hier vooral vergunningen aan particulieren die een grote tuin hebben.

Dit probleem werd aangekaart door Burgerraadslid Rianne Sieben in een Podcast van  Zuid-West FM

Beluister de podcast HIER:

https://open.spotify.com/episode/4tLciwnZ2lDazt2OZxmpJT?si=Zqa2JVyPRhS5hmi7HOXEvw

Verkiezingen Provinciale Staten

Waarom kiezen voor Provinciale Staten?

Provinciale Staten Kies Wijzer

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om bij de Provinciale Staten te stemmen. Hier zijn een aantal mogelijke redenen:

Invloed op de provinciale besluitvorming: 

De Provinciale Staten nemen beslissingen over provinciale aangelegenheden, zoals infrastructuur, natuurbeheer, economie en cultuur. Door te stemmen op een partij die jouw standpunten vertegenwoordigt, kun je invloed uitoefenen op deze besluitvorming.

Regionale belangen: 

De provincie heeft vaak specifieke regionale belangen en uitdagingen die anders zijn dan die van andere provincies of het land als geheel. Door te stemmen op een partij die zich inzet voor deze regionale belangen, kun je helpen om jouw regio te vertegenwoordigen en te verbeteren.

Controle op het provinciebestuur: 

De Provinciale Staten hebben de taak om toezicht te houden op het provinciebestuur. Door te stemmen op een partij die staat voor transparantie en verantwoordingsplicht, kun je bijdragen aan het waarborgen van een goed bestuur.

Participatie in de democratie: 

Stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen is een manier om deel te nemen aan de democratie en je stem te laten horen. Door jouw stem uit te brengen, draag je bij aan het vormgeven van de toekomst van jouw provincie.

Kortom, door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de besluitvorming, de regionale belangen vertegenwoordigen, toezicht houden op het bestuur en deelnemen aan de democratie.

Invloed op het landelijke bestuur:

De invloed van kiezers bij provinciale verkiezingen op het landelijke bestuur is indirect maar wel belangrijk.

Bij provinciale verkiezingen stemmen kiezers op partijen die vervolgens zetels krijgen in de Provinciale Staten. De Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer, die een belangrijke rol speelt in het wetgevingsproces van het land. Dit betekent dat de uitslag van provinciale verkiezingen indirect invloed heeft op de samenstelling van de Eerste Kamer.

De samenstelling van de Eerste Kamer kan vervolgens weer invloed hebben op het landelijke beleid en het functioneren van het kabinet. Als de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, is zij afhankelijk van steun van partijen in de Eerste Kamer om wetgeving goedgekeurd te krijgen. Als de samenstelling van de Eerste Kamer verandert na provinciale verkiezingen, kan dit dus invloed hebben op het beleid dat het kabinet kan doorvoeren.

Daarnaast kunnen provinciale verkiezingen ook een signaal afgeven over de politieke voorkeuren van de kiezers en hun prioriteiten. Partijen kunnen deze signalen meenemen in hun landelijke beleid en standpunten.

Lokale politiek

Lokale politiek wordt ernstig onderschat

Lokale politiek onderschat

Mensen realiseren zich niet dat een stadje als Roosendaal jaarlijks bijna € 275 miljoen(!) uitgeeft.

Sommige taken, als onderwijs en zorg, zijn redelijk vast omlijnd, maar de meeste uitgaven zijn politieke keuzes. Het maakt dus wel degelijk uit of de burgerij links, rechts, progressief of conservatief stemt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande worden die machtsverhoudingen weer voor vier jaar vastgesteld.

De burgerij heeft dus meer macht dan vermoed en bepaalt de samenstelling van de gemeenteraad en dus ook de accenten in de begroting.

Vitaal Liberaal is een relatieve nieuwkomer – lijststrekker Jac Wezenbeek is bijna 16 jaar raadslid en dus al zeer ervaren – en wil vanuit liberale beginselen Roosendaal een stukje beter maken met de speerpunten:

  • -Ouderenbeleid
  • -Economisch kansen grijpen
  • -Gastvrijheid

Vitaal Liberaal wil net dat duwtje geven waardoor knopen worden doorgehakt.

Heb je belangstelling voor ons volledige programma 2022-2026 download het hier.

Lid worden kan natuurlijk ook. Graag zelfs! Je bent van harte welkom.

Ouderen in Roosendaal

Roosendaalse Ouderen de klos?

 

Worden Roosendaalse ouderen nog verder uitgekleed door de regering Rutte IV?

Het heeft er alle schijn van.

Ouderen in Roosendaal
Meeste ouderen in Roosendaal. Geen vetpot.

Gelukkig heeft de meerderheid van de 1e kamer recent nog een stokje gestoken voor het plan om de AOW los te koppelen van de minimumloon index.

Veel gekker moet het niet worden. Al sinds Rutte de scepter zwaait over Nederland nemen de inkomens van de meeste gepensioneerden niet of nauwelijks toe. Bizar is dat in de berichtgeving over de inkomens van ouderen gesteld wordt dat het helemaal niet zo slecht gaat met de inkomenspositie van deze groep.

De vraag is: Waar komt die stelling vandaan? Naar welke gepensioneerden wordt er eigenlijk gekeken? Allemaal of, AOWers zonder-, of die met een klein aanvullend persioen. Of zijn hier ook de AOW gerechtigden bijgeteld die over een ruim aanvullend pensioen kunnen beschikken?

Hoe dan ook, voor de meeste gepensioneerden in Roosendaal is het géén vetpot of iets wat daarbij ook maar in de buurt komt. Een plezierige, rustige oude dag zit er voor de meerderheid gewoon niet –meer- in.

De hoogste tijd dat deze brave maar stille groep burgers een stem krijgt in het Roosendaalse stadsbestuur.

Gemeenteraad 2022

Vitaal Liberaal naar de gemeenteraad van Roosendaal

Gemeenteraad 2022
Nog even en je kan weer naar de stembus en kiezen tussen 11 partijen die allemaal het beste met je voor hebben. Een terugblik naar de afgelopen 4  jaren laat zien wie wat van de toezeggingen en goede bedoelingen heeft waargemaakt. Vitaal Liberaal waagt zicht niet aan voorspellingen en mooie beloften. Vitaal Liberaal houdt het simpel.

Vitaal Liberaal

Is een nieuwe lokale partij die kans ziet de Roosendaalse politiek weer bij de mensen te brengen. Door aandacht te schenken aan iedereen, jong en oud. Zonder mooie beloften te doen.

Wij denken een serieuze bijdrage te kunnen leveren om het welzijn van met name Roosendaalse ouderen te verbeteren.

Voor dat doel hebben we de partij met actief bij Roosendaal betrokken mensen opgericht.

Iedereen heeft behoefte aan zekerheid. Zeker door alles wat we de afgelopen 2 jaar moesten  inleveren. Die schade herstellen wordt al een hele klus.

Voor nu en de toekomst

Vitaal Liberaal staat voor het welzijn van Roosendaal. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor het welzijn van oudere Roosendalers vanaf plusminus 50 jaar.

Met welzijn bedoelen we dat het zowel lichamelijk, als geestelijk, als sociaal goed gaat met onze bewoners. In de economie over de mate waarin bewoners hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten.

Ook andere factoren, zoals mobiliteit, sociale contacten, goede (mentale) gezondheid, zingeving, zelfredzaamheid en waardigheid spelen daarbij een belangrijke rol.

We denken dat in dit veld nog veel te verbeteren valt. Daarvoor hebben we op 16 maart natuurlijk je stem nodig en als het even kan je actieve bijdrage om onze doelstellingen te bereiken.