Nieuwsbrief 2022-2023

Beste leden, sponsoren en gelijkgezinden,

In mijn functie als waarnemend voorzitter van Vitaal Liberaal word ik geacht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan een enkel woord tot u te richten. Dat wil ik graag doen, hoewel ik besef dat enige bescheidenheid op zijn plaats is.

Eén jaar

Eén jaar Vitaal Liberaal in de Roosendaalse gemeentepolitiek heeft nog niet de successen en overwinningen opgeleverd die een groot feest rechtvaardigen.

Toch mogen we tevreden terugkijken op de verrichtingen van ons raadslid Jac Wezenbeek en onze burgerraadsleden Krijn Kraak en Rianne Sieben. Wat hebben ze bereikt dan? Hoor ik u vragen. Concreet misschien nog niet zo veel, maar moreel waren de mijlpalen historisch. Als eenmansfractie heb je normaal gesproken niet zo veel in de pap te brokken, maar in korte tijd hebben we wel respect afgedwongen bij andere partijen.

Gastvrijheid

Over ‘gastvrijheid’ – toch ons kroonjuweel – wordt niet langer smalend gedaan. Het is raadsbreed geaccepteerd dat gastvrijheid op alle vormen van gemeentelijke dienstverlening van toepassing is. Gastvrijheid is zelfs prominent opgenomen in het coalitieakkoord.

De kabelbaan, die Vitaal Liberaal nog steeds als een serieuze optie ziet om de leisure gebieden aan elkaar te knopen, is intussen zelfs door de wethouder als ‘metafoor’ geaccepteerd. Dat klinkt symbolische maar is het niet. Als we de metafoor nastreven en er komt een moment dat commerciële partijen Roosendaal ‘kabelbaan-rijp’ verklaren, dan staat de stad er in alle opzichten goed voor. Kabelbaan of niet.

Sparren

Misschien nog wel belangrijker is dat alle partijen in de wandelgangen belangstellend informeren naar onze zienswijzen en bereid zijn daarover bij een goed glas bier of wijn te ‘sparren’. In het bijzonder de interesse van de jongste raadsleden voor onze ideeën is aandoenlijk. Serieus genomen worden is de eerste stap naar politiek succes.

De raadsbrede felicitaties voor ons éénjarig bestaan onderstreepten de goede collegiale sfeer, waarin we nog veel denken te kunnen bereiken.

Bestuurlijke continuïteit

Het is voor een kleine partij als de onze wel lastig om de veelheid aan dossiers de aandacht te geven die ze verdienen en daar een gedegen mening over te vormen. Toch maak ik mij als waarnemend voorzitter meer zorgen over de bestuurlijke continuïteit binnen onze partij. Personen die actief bezig zijn met het politiek proces, tekenen nu ook voor de bestuurlijke taken en dat is geen gezonde situatie. Een bestuur moet wegblijven bij functies waarover het geacht wordt een mening te hebben in gevallen het fout gaat. Eenvoudig gezegd: hommeles in en rond de fractie moet onafhankelijk beoordeeld en opgelost kunnen worden door het bestuur. Als geen ander moeten wij lessen trekken uit wat Jac bij de VVD is overkomen.

Oproep

Het voorgaande mag de lezer dezes opvatten als een oproep om toch nog eens te overwegen een bescheiden bijdrage te leveren aan het wel en wee van Vitaal Liberaal. Met twee jaarlijkse ledenvergaderingen en slechts enkele tientallen leden als achterban zal het u geen bergen werk bezorgen. Zie het als een uitdaging om een relatief kleine, maar ambitieuze club met een minimale inspanning naar een hoger niveau te tillen. Wat een voldoening zal dat niet geven!

In het verlengde daarvan wensen wij ook u alle goeds in 2023

Ewald Sieben

Waarnemend voorzitter/steunfractielid

 

Het afgelopen jaar volgens:

Jac Wezenbeek (raadslid/fractievoorzitter)

Een blij moment was in maart 2022 toen ik zeker wist dat we met Vitaal Liberaal in de gemeenteraad vertegenwoordigd zouden zijn. Erg fijn was ook dat ik unaniem door mijn mede raadsleden verkozen werd tot vice voorzitter van de gemeenteraad, wat tevens het voorzitterschap betekent van de agendacommissie en de werkgeverscommissie (griffie).

De maand december van 2021 was een politieke rollercoaster. Eind november staakten Krijn en ik onze poging om met een landelijke seniorenpartij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 mee te doen. Met Frans Hendrikx hadden we al contact en samen met hem hebben we toen Vitaal Liberaal opgericht, intussen een begrip in de Roosendaalse politiek!

De allereerste ledenvergadering had plaats op 10 december 2021 in het fractiehuis met de aspirant-leden van het eerste uur Theo de Wit en Rien van Nijnatten. Op 10 januari 2022 hadden we de eerste fractievergadering in het fractiehuis aan de Bloemenmarkt. Op 10 maart was de laatste raadsvergadering in de vorige samenstelling met mij als eenmansfractie.

Op 13 maart was het verkiezingsdebat in de Kring en op 15 maart het verkiezingsdebat bij ZuidWest TV, waarvan de kijkers mij – leuk detail – als winnaar uitriepen.

 

Krijn Kraak

(burgerraadslid/penningmeester)

Het was een bewogen jaar. Ik ging als burgerraadslid van ‘Lijst Wezenbeek’ mee naar ‘Vitaal Liberaal’. Van oude naar nieuwe gemeentepolitiek. Meer samenwerking na de betrokkenheid bij het samenstellen van de coalitie en het collegeprogramma. Gevolg van de verkiezingen was wel dat er afgelopen jaar minder te doen was in de raadszaal. Maar er zijn wel belangrijke onderwerpen in gang gezet, zoals het omleggen en bebouwen van het tracé A58 door de stad. Andere hoogtepunten waren bewonersparticipatie en de behandeling van de begroting voor 2023.

Verder is er natuurlijk veel werk verzet om Vitaal Liberaal op de politieke kaart te zetten vestigen, waar we mede door de inzet van collega burgerraadslid Rianne Sieben en de actieve ondersteuningsfractie – elke maandag om 10 uur in het fractiehuis – tevreden over mogen zijn. Bestuurlijk kan onze vitale vereniging nog wel wat versterking gebruiken.

 

Rianne Sieben

(burgerraadslid)

Eén jaar Vitaal Liberaal begon voor mij vrij onverwacht. Na één bezoek aan de partijvergadering stond ik voordat ik het goed en wel besefte op de kieslijst. Mijn eerste echte optreden voor de partij was als ‘jongste’ vrouw van Vitaal Liberaal op het podium van De Kring tijdens het grote verkiezingsdebat. Zoals ik al verwachtte lepelden de overige partij-vertegenwoordigers braaf hun punten op wat ze voor Roosendaal willen doen. Dat leverde veel van hetzelfde op. Ik besloot in mijn oude rol als gastvrouw en met ons gastvrijheidsthema in het achterhoofd het anders aan te pakken. Liggend op de sofa mijmerde ik als in een droom over hoe een gast eigenlijk ontvangen moet worden. Wat zoekt hij? Wat wenst hij? Wat (onder-)vindt hij in Roosendaal? Die insteek bleef niet onopgemerkt en met die gedachten in het achterhoofd praten we nu met andere partijen en worden problemen tegen het licht gehouden. Intussen groei ik steeds beter in mijn rol als burgerraadslid en zie nog veel kansen om onze idealen te verdedigen en hopelijk ook te verwezenlijken.

 

Frans Hendrikx

(steunfractielid, bestuurssecretaris):

Politiek moet anders, kan anders, dacht ik ruim een jaar geleden. Mensen weer vertrouwen geven in lokale politiek. Dat was mijn drijfveer om aan te sluiten bij Vitaal Liberaal. Een nog kleine maar super enthousiaste club van vitale, ervaren geesten die opereren vanuit het hoofd en het hart, in het belang van iedereen in de Roosendaalse samenleving. Met verstand, creativiteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst. Bouwen aan een beter Roosendaal. Wie wil dat niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *