Wapen van Nispen

Vitaal Liberaal over kerkproject Nispen

De gemeenteraad waakt over de rechtvaardige behandeling van de bevolking.

Iedereen is gelijk en iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Samen werken we aan een betere samenleving. Burgers die extra hun best doen om dat te bereiken moeten we stimuleren, ondersteunen en belonen. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Welnu, alles wat we van een voorbeeldig dorp mogen verwachten, doen ze in Nispen.

Het openluchttheater, het rijke verenigingsleven dat ruimte deelt in de kerk, het buurthuis, het kruiswerk, de voetbal, de school. Zonder deze actieve bevolking hadden deze faciliteiten niet of niet in de huidige vorm bestaan.

Als geld de enige reden is dat het college zo abrupt de stekker uit dit project trekt, dan doet Vitaal Liberaal een dringend beroep op uw inventiviteit om alle mogelijkheden benutten om dit dossier te heropenen.

Als we Nispen in deze zaak niet van dienst zijn, dan maken we daar veel kapot.

En niet alleen in Nispen. Dan geven we een heel slecht signaal af aan alle Roosendaalse dorpen. Wat moeten die bewoners nog doen om het gemeentebestuur voor belangrijke projecten aan hun kant te krijgen? Wantrouwen, achterdocht, zelfs vijandigheid zal ons ten deel vallen.

Geld mag in dit geval niet doorslaggevend zijn. Er zijn vast financiële constructies te bedenken om Nispen tegemoet te komen. Zeker in combinatie met de vrijkomende gronden elders in het dorp. De interieuradviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit – die erg kostenverhogend zijn – kunnen gematigd worden en Nispen zal ongetwijfeld bereid zijn te zoeken naar mogelijkheden om met zelfwerkzaamheid substantiële besparingen te bereiken.

We moeten deze kans grijpen om te laten zien dat we het waarderen als dorpsbewoners ale het mogelijke doen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van hun woonomgeving. Niet alleen in woord, maar vooral in daad.

Van precedentwerking is geen sprake. Nispen is uniek, net als al onze kerkdorpen. Elk geval, zo belangrijk en ingrijpend als dit, staat op zichzelf en moet ook zo behandeld worden.

College, Vitaal Liberaal verzoekt u dringend terug te gaan naar de onderhandelingstafel en uw ambities met onze gemeente creatief in te zetten om deze klus positief af te ronden. Als de kerk een commerciële functie krijgt heeft Nispen daar niets aan, als gelijktijdig veel culturele en sociaal maatschappelijke functies en jarenlange inspanningen ter ziele gaan.

Vitaal Liberaal vreest met de Nispenaren dat we dan een historische fout maken!

Rianne Sieben/Burgerraadslid Vitaal Liberaal